MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Lisans ve Lisansüstü programları Kalite Elçileri toplantısı

25.04.2016

Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Mustafa Çiçekler başkanlığında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Lisans ve Lisansüstü programları Kalite Elçileri toplantısı 25 Nisan 2016 tarihinde yapıldı. Toplantıda üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretimle ilgili süreçlerde sürekli izleme, değerlendirme ve iyileştirme amacıyla yapılacak çalışmalar planlandı.  Programların vizyon ve misyonlarının gözden geçirilmesi, program çıktılarının, ders çıktılarının revize edilmesi ve yapılacak çalışmaların planlama takvimi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Özcan Erkan Akgün tarafından sunuldu. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Bahir Çaylı Bologna süreci bilgilerinin tüm paydaşlarla paylaşılacağıweb tabanlı Bologna Bilgi Sistemini tanıttı. Toplantı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Emine Can, öğretim üyeleri ve kalite elçileri; Doç.Dr. Hüseyin Kavas, Doç.Dr. Nihat Kabaoğlu, Doç.Dr. Özgür Aktaş, Doç.Dr. Rahmet Savaş, Yrd.Doç.Dr. Filiz Kısaayak Çollak, Yrd.Doç.Dr. Mesut Görür, Yrd.Doç.Dr. Semra İpek Küskü, Yrd.Doç.Dr. Sinem Keleş, Yrd.Doç.Dr. Ulaş Vural, Arş.Gör. BuğrayhanBiçkici Arıkan ve Arş.Gör. Fatma Sağır’ın aktif katılımları ve soru-cevap oturumu ile son buldu. Toplantılar 3 Mayıs’ta Siyasal Bilgiler Fakültesi, 4 Mayıs’ta Edebiyat Fakültesi, 5 Mayıs’ta Hukuk, Turizm, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin yöneticileri ve Kalite Elçileri ile devam edecek.