MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Hakkında

İç kontrol mevzuatı

AÇIKLAMALAR İNDİR
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kontrol Rehberi
Eylem Planı Yazısı
Eylem Planı Tablo
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (2013)
Kamu İç Kontrol Rehberi 2014

İç kontrol çalışmalarımız

AÇIKLAMALAR İNDİR
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ( Revize)
Afiş
İç Kontrol Kıtapçiği
İç Kontrol Hazırlama Grubu Üyeleri
İç Kontrol Broşürü
İç Kontrol Eylem Planı Süreci
İKEP Genelge
Üst Yönetici Beklentiler Yazısı (Ocak-2014)
Toplantı Tutanağı
5 Aralık 2013 Tarihinde İç Kontrol Eğitimi Düzenlenmiştir. (Ayrıntılar Faaliyetler Modülünün İçinde)
26-27 Mart Tarihleri Arasında İç Kontrol Çalıştayı Düzenlenmiştir.(Ayrıntılar Faaliyet Modülü İçinde
İç Kontrol Çalıştayı Değerlendirme Anket Raporu
Eylem Planı Kapsamında Tamamlanacak Eylemler ve Sorumlu Birimler