MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Laboratuvar Ücretleri

 1.ANALİZ, ÖLÇÜM VE TEST LABORATUVARI

CİHAZ

MARKA/MODEL

Verilecek Hizmet tanımı

Saat Ücreti (TL)

X-IŞINI DİFRAKTOMETRESİ

BRUKER D8 DISCOVER

X ışını kırınımı ve X ışını yansıması ölçümleri ile kristal yapısı ve kalınlık ölçümü, kristalografik yön ve faz belirlenmesi.  Toz ve ince film numuneleri kapsar.

150

KOMPLEKS DİELEKTRİK VE EMPEDANS SPEKTROMETRESİ

NOVOCONTROL CONCEPT 50

Yalıtkan malzemelerin spektroskopik empedans ölçümleri

150

ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU

PARK SYSTEMS – XE100E

Yüzey topografisi, pürüzlülük ve kalınlık ölçümleri

100

SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE

WASE - J.A. Woollam Co

İnce filmlerin optik özellikleri ve kalınlık ölçümleri

100

MEKANİK YÜZEY PROFİLOMETRE

BRUKER DEKTAK XT

İnce filmlerde basamak yüksekliği ve genişliği ölçümleri

50

OPTİK MİKROSKOP VE GÖRÜNTÜ ANALİZ SİSTEMİ

NIKON ECLIPSE LV150N

Yüksek çözünürlükte optik görüntüleme ve ölçüm alma

50

HELYUM KAÇAK DEDEKTÖRÜ

ADIXEN ASM340

Vakum ve kapalı sistemlerde kaçakların belirlenmesi

100

UV-VIS SPEKTRO FOTOMETRE

SHIMADZU UV-2600

UV-aktif yapılardaki elektronik geçişlerin belirlenmesi

80

FLORESANS SPEKTRO  FOTOMETRE

AGILENT CARY ECLIPSE BUNDLE A-G9800AA

Floresans-aktif yapıların floresans emisyon ve ekzitisyon spektrumlarının alınması

80

TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ CİHAZI

PERKIN ELMER STA 6000 TGA

Polimerin ısı altındaki kütle değişimlerinin incelenmesi

80/numune

300/5 numune

DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE

PERKIN ELMER DSC 8500

Polimerin ve küçük yapılı bileşiklerin termal geçişlerinin belirlenmesi

80/numune

300/5 numune

FT-IR SPEKTROMETRE

PERKINELMER SPECTRUM 2

Kimyasal yapılardaki fonksiyonel grupların belirlenmesi

50/numune

NANOPARÇACIK ANALİZ SİSTEMİ

IZON qNANO

Solüsyon içindeki nanoparçacık boyutu, efektif yüzey yükü ve zeta potansiyeli ölçümleri

50/numune

EMPEDANS ANALİZÖRÜ

HP – AGILENT – 4294A

Frekansa bağlı empedans ölçümleri

50/numune

GAUSSMETRE

LAKESHORE 455 DSP

DC ve AC manyetik alan ölçümü

50

YARI İLETKEN PARAMETRE ANALİZÖRÜ

KEITHLEY – 4200-SCS

Yarı iletken aygıt karakterizasyonu

100

GLOVE BOX

MBRAUN MB200B

Organik ve polimer tabanlı yarı iletken film üretimi, entegre metalik ince film kaplaması ve aygıtların elektriksel testleri

150

İYON KROMATOGRAFİSİ

THERMO SCIENTFIC™ DIONEX™- ICS-5000+ DC

Sulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz*: Çözünmüş olarak getirilen numunelerde tek bir iyon analizi gerçekleştirilir.

Her bir iyon 40/numune

Sulu Çözeltilerde Kantitatif Analiz* (Paket): Çözünmüş olarak getirilen numunelerde NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, Cl-, F-, Br- iyonlarının kantitatif analizleri ayrı ayrı gerçekleştirilir.

100/numune*

(7 iyon için)

750/10 numune

GERÇEK ZAMANLI PZR CİHAZI

QIAGEN- ROTOR GENE- Q  2plex HRM PLATFORM

Cihaz tek bir reaksiyon için, reaksiyon hacmine de bağlı olarak 72 numune alabilir. Cihaz, sorumlu kişinin refakatinde kullanılır ve deney için gerekli olan kimyasalların tamamı talep eden tarafından sağlanır.

120/reaksiyon*

500/5 reaksiyon

2. YAPI MALZEMESİ LABORATUARI

Test/Muayene/Analiz Adı

Test/Muayene/Analiz Standardı

Birim Fiyat TL

Çimento, Standart Harç Üretimi (3 numune)

TS EN 196-1

100

Çimento, Eğilme Deneyi (3 numune)

TS EN 196-1

100

Çimento, Basınç Deneyi (3 numune)

TS EN 196-1

100

Puzolan Malzeme, Harç Üretimi ve Kürü

TS 22-1 ENV 413-1

100

 TS 22-2 EN 413-2

Puzolan Malzeme, Eğilme Deneyi

TS EN 196-1

100

Puzolan Malzeme, Basınç Deneyi

TS EN 196-1

100

Agrega, Elek Analizi

TS 130

300

Agrega, Yassılık İndeksi

TS 706 EN 12620

100

Agrega, Birim Ağırlık

TS 3529

100

Agrega, Özgül Ağırlık

TS 3526

100

Taze Beton, Numune Alma (3 numune, şehir içi)

TS EN 12350-1

900

Taze Beton, Çökme

TS EN 12350-2

300

Sertleşmiş Beton ve Betonarme, Eğilme Deneyi (3 numune)

TS EN 12390-5

75

Sertleşmiş Beton ve Betonarme, Basınç Deneyi (3 numune)

TS EN 12390-3

75

Sertleşmiş Beton ve Betonarme, Yarma Çekme Deneyi (3 numune)

TS EN 12390-5, 6

75

Sertleşmiş Beton ve Betonarme, Ultrases Ölçümü (9 ölçüm)

TS EN 12504-4

75

Sertleşmiş Beton ve Betonarme, Schmidt Çekici (9 ölçüm)

TS EN 12504-2

75

Sertleşmiş Beton ve Betonarme, Donatı Tespiti (9 ölçüm)

TDY2007

75

Sertleşmiş Beton ve Betonarme, Karot Alımı (1 cm)

TS EN 12504-1, 3

30

Yığma Duvar Basınç Deneyi (3 adet)

TS EN 1052, 1

150

3. YAPI ve DEPREM LABORATUARI

3.1. Yapılar için Teknik Rapor Hazırlama Hizmetleri

1.1. Yapının Mevcut Durumu Hakkında, Gözlem ve Basit Ölçümlere Dayanılarak Hazırlanan Teknik Raporlar

1.1.1. Konut Türü Yapılar

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

2000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

1000+1.0 TL/m2

1.1.2. Sanayi Yapıları, İş Merkezleri ve Diğer Yapılar (Okul, yurt, misafirhane, otel, hastane, havalimanı, vb.)

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

3000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

1500+1.5 TL/m2

1.1.3. Özel Sanayi Yapıları

a. 10 m’den alçak Silolar ve Bacalar

2500

b. 10 m’den yüksek Silolar ve Bacalar

1250+125 TL/m

1.2. Yapının Yeniden Analizini Gerektiren Kapsamlı Teknik Raporlar

1.2.1. Konut Türü Yapılar

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

4000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

2500+1.5 TL/m2

1.2.2. Sanayi Yapıları, İş Merkezleri ve Diğer Yapılar (Okul, yurt, misafirhane, otel, hastane, havalimanı, vb.)

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

6000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

3500+2.5 TL/m2

1.2.3. Özel Sanayi Yapıları

a. 10 m’den alçak Silolar ve Bacalar

5000

b. 10 m’den yüksek Silolar ve Bacalar

3000+200 TL/m

3.2. Yapıların Depreme Dayanıklılık Tahkikinin Yapılması ve Bu Konuda Teknik Rapor Hazırlanması

2.1. Malzeme özellikleri özel bir laboratuvar tarafından belirlenmiş olan yapılar

2.1.1. Konut Türü Yapılar

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

6000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

3500+2.5 TL/m2

2.1.2. Sanayi Yapıları, İş Merkezleri ve Diğer Yapılar (Okul, yurt, misafirhane, otel, hastane, havalimanı, vb.)

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

8000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

4500+3.5 TL/m2

2.1.3. Özel Sanayi Yapıları

a. 10 m’den alçak Silolar ve Bacalar

7000

b. 10 m’den yüksek Silolar ve Bacalar

4000+300 TL/m

NOT: 2. maddede belirtilen birim fiyatlar, taşıyıcı sistem projesi mevcut yapılar için verilmiştir. Projesi mevcut olmayan yapıların taşıyıcı sistem rölövesinin çıkarttırılması gerekmektedir.

3.3. Yeni Proje veya Mevcut Yapılar için Onarım ve Güçlendirme Projesi Hazırlama Desteği (Danışmanlık Hizmetleri)

3.1. Konut Türü Yapılar

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

1500

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

1000+0.5 TL/m2

3.2. Sanayi Yapıları, İş Merkezleri ve Diğer Yapılar (Okul, yurt, misafirhane, otel, hastane, havalimanı, vb.)

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

2500

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

1500+1.0 TL/m2

3.3. Özel Sanayi Yapıları

a. 10 m’den alçak Silolar ve Bacalar

2000

b. 10 m’den yüksek Silolar ve Bacalar

1000+100 TL/m

3.4. Proje Kontrol ve Onay Hizmetleri (Yeni proje, Deprem Performans Analiz Raporu, Güçlendirme Projesi, vb.)

4.1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Desteğinde Hazırlanan Projelerin Kontrol ve Onayı

4.1.1. Konut Türü Yapılar

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

1000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

500+0.5 TL/m2

4.1.2. Sanayi Yapıları, İş Merkezleri ve Diğer Yapılar (Okul, yurt, misafirhane, otel, hastane, havalimanı, vb.)

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

1000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

500+0.5 TL/m2

4.1.3. Özel Sanayi Yapıları

a. 10 m’den alçak Silolar ve Bacalar

1000

b. 10 m’den yüksek Silolar ve Bacalar

500+50 TL/m

4.2. Bölümüzden Bağımsız Olarak Hazırlanan Projelerin Kontrol ve Onayı

4.2.1. Konut Türü Yapılar

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

2500

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

1500+1.0 TL/m2

4.2.2. Sanayi Yapıları, İş Merkezleri ve Diğer Yapılar (Okul, yurt, misafirhane, otel, hastane, havalimanı, vb.)

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

3500

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

2000+1.5 TL/m2

4.2.3. Özel Sanayi Yapıları

a. 10 m’den alçak Silolar ve Bacalar

3000

b. 10 m’den yüksek Silolar ve Bacalar

1500+150 TL/m

3.5. Yeni Proje veya Mevcut Yapılar için Onarım ve Güçlendirme Projesi Hazırlanması

5.1. Deprem Performans Analizi İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Bağımsız Olarak Yapılan Yapılar

5.1.1. Konut Türü Yapılar

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

6000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

3500+2.5 TL/m2

5.1.2. Sanayi Yapıları, İş Merkezleri ve Diğer Yapılar (Okul, yurt, misafirhane, otel, hastane, havalimanı, vb.)

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

8000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

4500+3.5 TL/m2

5.1.3. Özel Sanayi Yapıları

a. 10 m’den alçak Silolar ve Bacalar

7000

b. 10 m’den yüksek Silolar ve Bacalar

4000+300TL/m

5.2. Deprem Performans Analizi Bölümümüz Tarafından Yapılmış Yapılar

5.2.1. Konut Türü Yapılar

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

4000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

2500+1.5 TL/m2

5.2.2. Sanayi Yapıları, İş Merkezleri ve Diğer Yapılar (Okul, yurt, misafirhane, otel, hastane, havalimanı, vb.)

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

6000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

3500+2.5 TL/m2

5.2.3. Özel Sanayi Yapıları

a. 10 m’den alçak Silolar ve Bacalar

5000

b. 10 m’den yüksek Silolar ve Bacalar

3000+200 TL/m

3.6. Mevcut Yapılar için Dinamik Modal Tanımlama

6.1. Projelendirme Hizmeti İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Bağımsız Olarak Yapılan Yapılar

6.1.1. Konut Türü Yapılar

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

6000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

3500+2.5 TL/m2

6.1.2. Diğer Özel Yapılar

a. Tarih yapılar

8000

b. Köprüler (Ulaşım ve gerekli ilave ekipman hizmet alımalrı dahil değildir)

8000

6.2. Projelendirme Hizmeti İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüce Yapılan Yapılar

6.2.1. Her Türlü Yapı için Detaylı Dinamik Mod Tanımlama

3000

6.2.2. Her Türlü Yapı için Baskın Frekans Belirleme

1500

7. Tarihi Yapıların Deprem Performans ve Güçlendirme Projeleri

7.1. Bina, Saray, Köşk Türü Yapılar (Dinamik Tanımlama Zorunludur ve Fiyata Dahil Değildir)

a. İnşaat alanı 0-1000 m2 olan yapılar

6000

b. İnşaat alanı 1000 m2'den büyük olan yapılar

3500+2.5 TL/m2

7.2. Diğer Tarihi Yapılar  (Dinamik Tanımlama Zorunludur ve Fiyata Dahil Değildir)

a. Küçük Ölçekli Yapılar

5000

b. Büyük Ölçekli Yapılar

10000

8. Yeni veya Güçlendirme Projelerinde Keşif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması (İnşaat İşleri için)

600+0.5 TL/m2

9. Proje Uygulama Desteği

Öğretim üyesinin inşaat alanına ayda en fazla 4 (dört) kez kontrolü ve raporlaması 

2000 TL/Ay

  • Fiyatlara KDV dahil değildir.