Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Projeler

YÜRÜRLÜKTEKİ TÜBİTAK PROJELERİ

 • Şahinkaya, Y. (Yürütücü) Güncel Yönetmelikler Öncesi Tsarlanıp İnşa Edilmiş Mevcut Yapılardaki Betonarme Perdelerin Sismik Olarak Güçlendirilmesi. Devam ediyor, Bütçe: 25.960.
 • İpek, S. (Yürütücü) Döndürülmüş Çift Katmanlı Grafen Yapıların Nanotribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK 1001. Devam ediyor.
 • Genç İ., İpek S., Hocaoğlu M.F. & Dal, D., 10-Nanometre Altı Nano-FET'lerin Kuantum İletim Özelliklerinin Hesaplanabileceği Simülatörün Geliştirilmesi, 2021. Devam ediyor, Bütçe: 477812,00 TL.
 • Tek, M. (Yürütücü) Üç Boyutlu Kütleçekimi Kuramlarında Dönen Kara Delikler ve Çift Kopya, TÜBİTAK 1002, Proje No: 122F291. Devam ediyor, Bütçe: 60000 TL.
 • Genç, İ., Hocaoğlu, M.F. İHA’lar için Çok Amaçlı Zeki Yer İstasyonu Yazılımının Geliştirilmesi, TÜBİTAK Çağrılı 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı.  Devam ediyor, Bütçe: 103163,00 TL, Süre: 2020-2023.
 • Genç, İ., Hocaoğlu, M.F. Gemi Makine Dairesi Eğitim Simülatörü ve Simülatör Tasarım Yazılımının Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı. Devam ediyor, Bütçe: 218579,00 TL, Süre: 2020-2023.
 • Kazanci, M. (Yürütücü) Marmara Denizinden Çıkarılan Fibril Yapılı Müsilajın Mueller Matris Polarimetri ve Raman Spektroskopisi ile Karakterizasyonu ve Müsilajdan Biyoplastik Üretiminin Araştırılması, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 122M820.  Devam ediyor, Bütçe: 805000 TL.
 • Ekincioğlu,  İ. (Yürütücü) Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, TÜBİTAK Projesi,  Proje No: 119N455, 2020. Devam ediyor, Bütçe: 467000,40 TL.
 • Şen R., Yarı-Riemannsal Uzay Formlarında 2-Korunumlu Paralel Normalize Ortalama Eğrilik Vektörüne Sahip Altmanifoldlar, TÜBİTAK 3501, 2021.  Devam ediyor, Bütçe: 201700,00 TL.
 • Acuner, S.E. (Yürütücü) Grafen Oksit ve Indirgenmis Grafen Oksitin Miyelin Kılıf Sentezine Etkilerinin 3D Kültürde Gen Ekspresyon Seviyesinde Incelenmesi ve Hesaplamalı Olarak Moleküler Düzeyde Modellenmesi, TUBITAK 3501, Proje No:  221Z372, 2022. Devam ediyor, Bütçe: 471.820 TL, Süre: 15.06.2022-15.06.2025.
 • Çakmak, T. (Yürütücü), Elibol Cakmak, Z. (Araştırmacı). İstanbul Medeniyet Üniversitesi; Horseshoe Adasından (Antarktika) Izole Edilen Mikroalglerin Mikosporin Benzeri Aminoasitleri: Ekstraksiyon, Saflaştırma ve Ekonomik Potansiyelinin Değerlendirilmesi, TÜBITAK 1001, Proje No: 112Y136, 2022. Devam ediyor, Bütçe: 942.714 TL, Süre: Ekim 2022-Ekim 2025.
 • Ağır, İ. (Araştırmacı) Elektrolitlerin Çoklu ve Eş-Zamanlı Tespiti için Nesnelerin İnterneti Tabanlı ve Düşük Maliyetli Yeni Bir Hasta-Başı Tanı Platformu Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 122Z721, 2022. Devam ediyor, Bütçe: 600.000 TL.
 • Sahinkaya, E. (Araştırmacı) Yenilikçi, enerji-pozitif atıksu arıtma prosesinin makro ve mikro organik kirletici giderim, TÜBİTAK, Proje No: 120Y160, 2021. Devam ediyor, Bütçe: 716.680 TL, Süre: 01.03.2021-01.03.2024.
 • Demir, Ü. (Yürütücü) Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Endemik Gypsophila eriocalyx Bitkisinden Kanser Karşıtı Aktivite Yönlendirmeli Biyoktif Bileşiklerin İzolasyonu ve Moleküler Hedeflerinin İn Vitro ve İn Siliko olarak Belirlenmesi, TÜBİTAK 1001, Proje No: 122Z220, 2022. Devam ediyor, Bütçe:853.000 TL.
 • Yerlikaya, P.O. (Yürütücü) Meme Kanseri Hücrelerinde Tamoksifene Direnç Mekanizmasının Aşılmasında Epibrassinolid Tarafından Tetiklenen Endoplazmik Retikulum Stresi ve Apoptotik Mekanizmanın Potansiyel Terapotik Etkisinin İncelenmesi, TÜBİTAK 1002, Proje No: 121Z846, 2022. Devam ediyor, Bütçe: 45000 TL, Süre: Mayıs 2022-Mayıs 2023.
 • Yerlikaya, P.O. (Danışman) IPSUS - İklim Açısından Akıllı Gıda İnovasyonu: İleri Dönüşümlü Kaynaklardan Bitki ve Denizyosunu Proteinleri Kullanımı, TÜBİTAK-ERA-NET, Proje No: 122N018, 2022. Devam ediyor, Bütçe: 720000 TL, Süre: Nisan 2022-Nisan 2025.
 • Ersoy Tunali, N. (Yürütücü) N-Asetil Sistein (Nac) Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Alzheimer Hastalığındaki Terapötik Etkisinin In Vitro Ve In Vivo Modellerde Araştırılması. TÜBİTAK 1001, 2022. Devam ediyor, Bütçe: 794.940,00 TL, Süre: Haziran 2022-Haziran 2025.
 • Tatlı, Ö. (Araştırmacı) Kanserde hücre sağkalımını destekleyen anti-otofajik Bcl-2/Beclin kompleksinin yapısal detaylarının kütle spektrometresi temelli HDX-MS ve XL-MS yöntemleriyle incelenmesi, TÜBİTAK, 2022. Devam ediyor, Bütçe: 719.000 TL.

YÜRÜRLÜKTEKİ BAP PROJELERİ

 • Bickici Arikan, B. (Yürütücü) Akıllı Kamelya Projesi - Yağmur hasadı ve güneş enerjisini birbirine entegre ederek farklı kullanım alanlarında kendine yetebilir sistemlerin yapılması, İMÜ BAP Projesi, 2022. Devam ediyor, Bütçe: 182664.00 TL.
 • Şahin, Ç. (Yürütücü) Benzimidazol Türevleri İçeren İridyum Komplekslerinin Sentezi, Teorik Hesaplamaları ve Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi, İMÜ BAP Projesi, 2022.  Devam ediyor, Bütçe: 75000 TL.
 • Pilot yeşil laboratuvar uygulaması İstanbul Medeniyet Üniversitesi BİLTAM örneği, İMÜ BAP Projesi, Bütçe: 697609,88 TL
 • Güneş panellerinde sıcaklığın performansa etkisinin farklı saha uygulamaları üzerinden deneysel olarak incelenmesi, İMÜ BAP Projesi, Bütçe: 101980,00 TL
 • Şehirlerde çatı kullanımına uygun dikey eksenli zıt devinimli çift rotorlu 2 kWlık rüzgar türbin tasarımı ve imalatı, İMÜ BAP Projesi, Bütçe: 97940,00 TL.
 • Yerlikaya, P.O. (Yürütücü) Tamoksifen direncinin aşılmasında bir endoplazmik retikulum stres indükleyicisi olan epibrassinolidin terapötik etkisinin otofaji ekseninde araştırılması, İMÜ BAP Projesi, 2022. Devam ediyor, Bütçe: 75000 TL, Süre: Eylül 2022-Eylül 2024.
 • Ersoy Tunali, N. (Yürütücü) Prostat kanserinde gelişen Enzalutamid direncinin N-asetil sistein ile düzenlenmesi, İMÜ BAP Projesi, 2022. Devam ediyor, Bütçe: 18.343,10 TL, Süre: Eylül 2022-Nisan 2023.
 • Çakmak, T. (Yürütücü), Kubat Öktem, E. (Araştırmacı), Sarıoğlu, Ö.F. (Araştırmacı), Demir, Ü. (Araştırmacı) & Selçuk Şahin, E. (Araştırmacı) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Laboratuvar Eğitimi Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi, İMÜ BAP Projesi, 2022. Devam ediyor, Bütçe:345.734,90 TL.

YÜRÜRLÜKTEKİ DIŞ KAYNAKLI PROJELER

 • Aydın, C. (Yürütücü) Esnek ve Açık Kaynaklı bir Kalitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonu (qPCR) Tabanlı Nükleik Asit Tanı Platformu Oluşturulması – Gerekli Enzimlerin Üretimi ve Saflaştırılması ile Reaksiyon Koşullarının Optimizasyonu, TÜSEB, Proje No: B – 22565, 2023. Devam ediyor, Bütçe: 800.000 TL.

YÜRÜRLÜKTEKİ DİĞER PROJELER

 •  Namli, M. (Yürütücü) Mevcut Demiryollarında, Güncellenen Türkiye Deprem Haritasına Göre Muhtelif Sanat Yapılarının Depremsellik Açısından İncelenmesi, Ar-Ge Projesi.   Devam ediyor, Bütçe: 56.250 TL.
 • Namli, M. (Yürütücü) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında gerçekleştirilecek güçlendirme çalışmalarının binaların doğal davranışına etkilerinin araştırılması için "Operasyonel Modal Analiz" yönteminin kullanılması,   Ar-Ge Projesi.
 • Cesur, M.R. (Yürütücü) Gerçek Zamanlı Kalite Kontrol Sisteminin Kestirimci Bakımına Yönelik Dijital İkiz Tasarımı, Proje No: ST056-P005, 2022.  Devam ediyor, Bütçe: 678140,00TL, Süre: 2022-2024.

TAMAMLANAN PROJELER