Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
29.08.2022 İMÜ Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
29.06.2021 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
23.03.2020 Fakülte Sınav Uygulama Yönergesi
18.01.2023 Fakülte Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi
17.10.2022 İMÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları
25.02.2019 İMÜ Çift Ana Dal Programı (ÇAP) Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Yan Dal Programı Yönergesi
12.07.2018 İMÜ Uluslararası Değişim Programları Yönergesi
26.04.2020 İMÜ Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Adaylarının Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi
26.03.2014 İMÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
16.07.2018 Fakülte Staj Yönergesi
07.06.2022 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi
28.12.2023 Biyomühendislik Bölümü Staj Yönergesi
16.07.2018 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi
26.05.2021 Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi