Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Başka Üniversitelerde Yaz Okulundan Ders Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine

15.06.2022

Fakültemiz öğrencilerinden başka bir üniversiteden Yaz Okulu ile ders alacak öğrencilerimizin Üniversitemiz Yaz Öğrenimi Yönergesine göre aşağıdaki işlemleri yapması gerekmektedir.

  1. Yaz Öğrenimde başka Üniversitelerden sadece Üniversitemiz bünyesinde Yaz Öğreniminde açılmayan dersler ile ders içerikleri ve haftalık ders saati eşdeğer olan dersleri alabilirsiniz.
  2. Yaz Öğreniminde dersler ilgili yılda YKS puanı İMU programının taban puanından daha yüksek taban puanla öğrenci yerleştirilen bir programın verildiği Üniversitenin Yaz öğretiminden alınabilir.  
  3. Ders almak için Yaz Öğreniminde alınacak dersin ders içerikleri dersi alacakları Üniversiteden ıslak imzalı ya da elektronik onaylı olarak alınarak Üniversitemizde ilgili dersi veren öğretim elamanına mail ya da bir yazı ile onaylatılacaktır. 
  4. Madde 1 ve 2 deki şartları taşıyan ve bunu yazacakları bir dilekçe ile beyan eden öğrenciler Üniversitemiz Yaz Öğrenimi Yönergesinin 9. Maddesinde yer alan “ilgili Fakültenin izin vermesi” hükmü uyarınca madde 3 deki evrakları da dilekçe ekine ekleyerek Fakültemizin mail adresi olan mdbf@medeniyet.edu.tr ye mail atmalı ya da Fakülte Sekreterliğine elden teslim ederek Fakülte onayı almalılardır.
  5. Fakülte onayı almadan başka bir üniversitenin yaz okulundan ders alan öğrencilerin ders saydırma işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.

Yaz Öğreniminde farklı Üniversiteden ders alacak öğrenciler tüm evrakları Yaz Öğrenimi Eğitimi başlamadan teslim etmek yükümlülüğündedirler.