Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Başka Üniversitelerden Yaz Okulunda Ders Almak İsteyenler için Önemli Duyuru

26.05.2021

Fakültemiz öğrencilerinden başka bir üniversiteden Yaz Okulu ile ders alacak öğrencilerimizin Üniversitemiz Yaz Öğrenimi Yönergesine göre aşağıdaki işlemleri yapması gerekmektedir.

  1. Yaz Öğrenimde başka Üniversitelerden sadece Üniversitemiz bünyesinde Yaz Öğreniminde açılmayan dersler ile ders içerikleri ve haftalık ders saati eşdeğer olan dersleri alabilirsiniz.
  2. Yaz Öğreniminde dersler ilgili yılda YKS puanı İMU programının taban puanından daha yüksek taban puanla öğrenci yerleştirilen bir programın verildiği Üniversitenin Yaz öğretiminden alınabilir.  
  3. Ders almak için Yaz Öğreniminde alınacak dersin ders içerikleri dersi alacakları Üniversiteden ıslak imzalı ya da elektronik onaylı olarak alınarak Üniversitemizde ilgili dersi veren öğretim elamanına mail ya da bir yazı ile onaylatılacaktır. 
  4. Madde 1 ve 2 deki şartları taşıyan ve bunu yazacakları bir dilekçe ile beyan eden öğrenciler madde 3 deki evrakları da dilekçe ekine ekleyerek Fakültemize mail ya da elden teslim etmelilerdir. 

Yaz Öğreniminde farklı Üniversiteden ders alacak öğrenciler tüm evrakları Yaz Öğrenimi Eğitimi başlamadan teslim etmek yükümlülüğündedirler.