MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Formasyon Duyurusu

18.06.2020

Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi'nin aşağıda yer alan maddesine istinaden formasyon eğitimi almak isteyen öğrencilerimizin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar Fakültemiz Dekanlığına başvurmaları önemle duyurulur.
MADDE5-
(1)Programa lisans öğrencileri ve mezunları başvurabilirler.
(2) Lisans öğrencileri, İMÜ tarafından belirlenen ve resmi internet sitesinde ilan edilen kural ve kontenjanlara  göre  başvurularını  yaparlar. Lisans  programlarının ikinci  sınıfını  (dördüncü  yarıyılını) tamamlamış, başvuru yapılan yarıyıl itibariyle önceki dönemlerden başarısız olduğu ders sayısı 2’den fazla  olmayan  ve Akademik Genel Not Ortalamaları 2.50 ve üstü olan üniversite öğrencileri 5. yarıyıl başında Programa başvurabilirler.Öğrencilerin  programa  yerleştirilmeleri,  Akademik   Genel   Not Ortalamaları dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yapılır.