Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kayıt Dondurma

07.04.2020

Kıymetli Öğrencilerimiz

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı yazısına istinaden (buradan tıklayabilirsiniz) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında OBS ders kaydı yapmış Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimizden kayıt dondurmak isteyenlerin OBS’den Başvuru İşlemleri / Kayıt Dondurma Menüsünden 22 Nisan 2020 tarihine kadar online başvuru yapması gerekmektedir.

Sağlıklı günler dileriz.