Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tek Ders Sınavı Başvuruları

31.01.2024

Değerli Öğrencilerimiz,

Fakültemiz 4. sınıf öğrencilerinden kayıtlı olduğu programın bir ders dışında (Staj dersi dâhil) diğer derslerini başarıyla tamamlayan, programa ilişkin yükümlülüklerini yerine getiren ve akademik genel not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrencilerimize daha önce almış ve başarısız oldukları 1 dersten tek ders sınav hakkı verilmektedir.

Tek ders sınavına girme hakkı bulunan ve sınava girecek olanlar öğrencilerimizin en geç 12 Şubat 2024 tarihi saat 16:30'a kadar ekte yer alan Tek Ders Sınavı Başvuru ve Onay Formunu doldurup öncelikle kendilerinin imzalaması sonrasında ise öğrenci danışmanından imzalı onay alarak  mdbf@medeniyet.edu.tr adresine mail ile ya da Dekanlığımıza elden, getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.