Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

TÜBİTAK 2209/A 2023 yılı 2. Dönem Sonuçları Açıklandı

27.03.2024

2023 yılı 2. döneminde toplam 16.694 onaylı başvurudan 8.900 proje destek almaya hak kazanarak destek oranı %53 olmuştur. 

Üniversitemiz, öğretim üyelerinin danışmanlığını yaptığı 73 Lisans öğrencisi ile başvuru yapmış ve bu başvurulardan 47 öğrencimizin projesi destek almaya hak kazanarak %64'lük bir destek oranı ile bu dönemki genel destek oranının üzerinde yer almıştır.

Fakültemizden 22 (1 Bilgisayar Mühendisliği, 6 Biyomühendislik, 1 Elektrik – Elektronik Mühendisliği, 6 Endüstri Mühendisliği 1 Matematik, 7 Moleküler Biyoloji ve Genetik) öğrencimizin projeleri desteklenmeye hak kazanmıştır:

1. Prof. Dr. Adem KARAHOCA (Adenokarsinom Teşhisi İçin Hibrit Yapay Zeka Tabanlı Araç Geliştirme)

2. Dr. Öğr. Üyesi Melike GÜNEY AKKURT (Metilen Mavisi Dağıtımı İçin Lignin Nanoparçacıkların Hazırlanması Ve Karakterizasyonu)

3. Prof. Dr. Fulya ÖZDİL (Deniz, Atık Su Ve Tarımsal Sulama Göletlerinde Vibrio Spp. Bakterilerinin Tespit Edilmesi Amacıyla Groel Geninin İncelenmesi)

4. Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA ( 1- Hareketli Yataklı Biyofilm Reaktörde Hidrolik Alıkonma Süresinin Nitrifikasyon Performansına ve Biyofilm Büyüme Üzerine Etkisinin Araştırılması,  2- Farklı Hidrolik Bekletme Sürelerinde İşletilen Hareketli Yataklı Biyofilm Reaktörde Organik Madde Gideriminin Ve Biyofilm Gelişme Miktarının İncelenmesi)

5. Prof. Dr. Murat KAZANCI (1- Karboksimetil Selüloz/Kil Hibrit Aerojellerin Geliştirilmesi Ve Uygulama Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 2- Deniz Marulu ve Deniz Müsilajından Biyoplastik Eldesi Ve Karakterizasyonu)

6. Dr. Öğr. Üyesi Haluk BAYRAM (İnsansız Hava Araçlarının Yeraltı Operasyonları İçin Lıdar Tabanlı Navigasyon ve Algılama Sistemi Geliştirilmesi)

7. Dr. Öğr. Üyesi Elif CESUR ( 1- İstanbul'daki Belediye Otoparklarına Optimum Şekilde Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonlarının Atanması ve Optimum Soket Sayısının Belirlenmesi İle Alt Yapı Maliyetinin Minimize Edilmesi, 2- Yeniden Üretilebilen Bozulabilir Ürünlerin Envanter Modeli, 3- Otomatik Makine Öğrenimi Yöntemleri Kullanılarak Riskli Bölgeler İçin Deprem Tahminlerinin Yapılması, 4- 3D Yazıcıların Dijital İkizlerinin Oluşturulması Aşamasında Hiper Parametre Optimizasyonu Teknikleri Kullanılarak Anomali Tespiti,  5- İstanbul'da Bulunan Barajlarda Automl Yöntemleri İle Fiziksel Modele Dayalı Su Seviyesi Tahmini)

8. Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜNGÖR (Endüstri Mühendisliği Öğrencilerinin Mühendislik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Akademik Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Örneği)

9. Doç. Dr. Betül HİÇDURMAZ (Tekil Değer Ayrışımı Yardımı İle Türkiye Kıyılarındaki Deniz Yüzeyi Sıcaklığı Tahmini)

10. Doç. Dr. Nagehan ERSOY TUNALI (1- Mir-16-5P Ve Bace-1 İfade Seviyelerinin Alzheimer Hastalığıında Biyobelirteç Olarak Araştırılması, 2- Amiloid Beta Toksisitesi Oluşturulmuş Sh-Sy5Y Hücrelerinde Mir-16-5P'Nin Kaspaz-1'i, Hedefleyerek İnterlökin-1ß Salınımını Düzenlemesinin Araştırılması, 3- Mir-122-5P Ve Adam10 İfade Seviyelerinin Türk Alzheimer Hastalarında Biyobelirteç Olarak Araştırılması, 4- Prostat Kanserinde Mir-7-5P?Nin Nlrp3 İnflamazom Kompleksi Üzerindeki Düzenleyici Fonksiyonunun Araştırılması)

11. Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan DEMİR (1- Pyrovinium Pamoate, Glasdegib Ve Kj-Pyr-9 İlaçlarının Kombine Uygulanmasının Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Diferansiyasyon Markörlerinin İfade Seviyesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, 2- Kanser Kök Hücresi Özelliklerini Hedefleyerek Pc3 Ve Lncap Prostat Kanseri Hücre Hatları İle Üç Boyutlu (3D) Hücre Kültürü Oluşturulması ve Kj-Pyr9 (Myc İnhibitörü), Pirvinyum Pamoat (Wnt İnhibitörü) ve Glasdegib (Shh İnhibitörü) İlaçlarının Kombine Şeklinde Uygulanarak Kanser,  3- Pc3 Ve Pnt1A Hücre Hatlarında Kj-Pyr-9, Pyrvinium Pamoate Ve Glasdegib İlaçlarının Kombine Etkisi)

Destek almaya hak kazanan öğrencilerimizi ve danışmanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.