MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MDB Fakülte Semineri

17.05.2016

Berna Tektas Sivrikaya tarafından "Melez Elektrik Piyasasındaki Bir Elektrik Enerjisi Üreticisi için Orta Vadeli Çizelgelemeleri Dikkate Alan Uzun Dönemli Elektrik Enerjisi Üretim Kapasite Yatırımı Planlama Modeli" konulu bir sunuş yapılmıştır.

Bu çalışmada, elektrik enerjisi üreticilerinin hem ikili anlaşmalarla hem de gün öncesi piyasasındaki (GÖP) işlemleri ile iş yaptığı bir çevrede faaliyet gösteren, bağımsız bir elektrik enerjisi üretim şirketinin, uzun dönemli üretim kapasite yatırım probleminin çözümü için karma tamsayılı doğrusal programlama modeli sunulmaktadır. Üreticinin ikili anlaşmalarındaki ve GÖP’deki işlemlerinin aylık zaman adımları kullanılarak uzun dönemli yatırım planlamasına dâhil edilmesi önerilen modelin özgün yanlarından birdir. Önerilen modelde, her bir üretim biriminin her planlama yılı içerisinde bir ay süre ile bakıma alınacağı varsayılmıştır. Böylece, güç satışı ve üretim birimi bakım çizelgelemesi gibi orta vadeli planlama kararları uzun vadeli yatırım planlamasında dikkate alınabilmiştir. Ayrıca, mevcut üretim birimlerinin kullanım ömürlerinin sonunda, yenileme kararları verilebilmektedir. Bu sayede, eski üretim birimlerinin daha düşük işletme maliyetlerine ve/veya sera gazı emisyonuna sahip birimlere dönüşümü modellenmiştir. Elektrik piyasası fiyatlarındaki, yakıt maliyetlerindeki, çevresel düzenlemelerdeki ve üreticinin yıllık yatırım bütçesi ile ikili anlaşmalara ve gün öncesi piyasasına katılımına ilişkin uzun dönemli stratejik davranışının planlama kararları üzerindeki etkisi duyarlılık analizleri ile gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzun dönemli elektrik enerjisi üretimi kapasite yatırımı planlaması, karma tamsayılı doğrusal programlama, ikili anlaşmalar, gün öncesi piyasası, karbon vergisi, karbondioksit emisyon sınırlaması