MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MDB Fakülte Semineri

24.05.2016

24.05.2016 Salı günü saat 11:00'da Kuzey Kampüs C blok Toplantı Salonunda Dr. Hayriye SUNDU PAMUK Tarafından "Parçacık Fiziğinde Neler Oluyor?" başlıklı Fizik semineri verilmiştir.

Bu sunumda  Parçacık Fiziğinde son yıllarda oldukça ilgi çekici hale gelen  deneysel ve teorik çalışmalardan bahseden  Sayın Dr. PAMUK'un seminer özeti aşağıda yer almaktadır.

Parçacık Fiziği’nde, Standart Model’e göre güçlü etkileşen kuark ve gluonlardan oluşan hadronlar, renksiz baryonlar ve mezonlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu kuark ve gluonları bir arada tutmakla sorumlu olan güçlü etkileşimler, Kuantum Renk Dinamiği olarak adlandırılan non-Abelian ayar teorisi ile tanımlanmaktadır.  Standart Model parçacıkları, günümüze kadar hem teorik hem deneysel olarak detaylı incelenerek onların spektroskopik, elektromanyetik, zayıf ve güçlü etkileşim özellikleri elde edilmiştir. Çeşitli teorik yöntemler ile elde edilen sonuçların deneysel verilerle oldukça uyum içinde olduğu görülmektedir.

Ancak son yıllarda, standart hadronlara ek olarak çeşitli kuark ve gluon kombinasyonlarından oluşabilecek farklı yapıda parçacıklar olabileceği öne sürülmüş ve bunlardan bazıları deneyde gözlemlenmiştir. Bu yapılar genel olarak XYZ parçacıkları, glueball’lar, hybridler, mezon molekülleri, dörtkuark (tetrakuark) ve beşkuarklar (pentakuarklar), dibaryonlar vb. gibi egzotik parçacıklar olarak bilinmektedir.  Bu tip egzotik parçacıklar ile ilgili olarak yapılan deneysel ve teorik çalışmalar son yıllarda oldukça ilgi çekici hale gelmiştir. Çünkü kuark model ötesindeki hadron durumlarının keşfi evrende yer alan maddeyi bağlayan güçlü kuvvet hakkındaki bilgilerin genişletilmesini sağlayacak ve KRD’nin pertürbatif olmayan dinamikleri üzerine ışık tutacaktır. Ayrıca hadron çarpıştırıcılarının deney sonuçlarının yorumlanmasında yardımcı olacaktır.