MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MDB Fakülte Semineri

02.06.2016

02.06.2016 Perşembe günü saat 11:00’ de Kuzey Kampüs C blok Toplantı Salonunda Sevcan Aydın tarafından "Çevre Kirlenmesinin Önlenmesinde ve Kirliliğin Ortadan Kaldırılmasında Biyoteknolojinin Rolü" başlıklı fakülte semineri verilecektir.

Özet:

Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de artan nüfus ve hızla büyümekte olan sanayinin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Günümüzde artan çevre kirliliği ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar nedeni ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu yönde yapılması gereken çalışmalara verilen önem artmıştır. Kimyasal yöntemlere alternatif olarak, zararsız mikroorganizmaların organik kirleticileri içeren atık suların arıtılmasında kullanılması yönünde son yıllarda çok sayıda araştırma yapılmakta olup elde edilen sonuçlar, bazı spesifik bakteri ve fungus türlerinin farklı çevresel koşullara kendilerini üstün bir şekilde adapte edebilme kabiliyetinde olduğunu, birçok toksik ve zor parçalanan bileşikleri içeren atık suların biyolojik arıtımında kullanılabileceğini göstermektedir.

 İmmobilize hücrelerin, endüstriyel alanlarda organik ve inorganik bileşiklerin biyodegradasyon ve absorpsiyonunda kullanımı oldukça ilgi çekmektedir. Hücre immobilizasyonu ile proses kontrolünün daha kolay sağlanmakta olup ve immobilize hücrelerin kontaminasyonlara karşı daha az duyarlı olmaları ile sürekli işlemlerde uygulanabilir olması, hücre kararlılığı, geri kazanımın kolay olması ve tekrar kullanabilirliği gibi çeşitli avantajlara sahip olmaktadır. Farklı tür ve yüzdelerde fungus ve bakteri içeren biyolojik kürelerin kullanılması ile mevcut olan kimyasal yöntemlere kıyasla daha ekonomik, birçok toksik ve zor parçalanan bileşiği biyolojik olarak parçalayabilen biyolojik sistemlerinin geliştirilmesi ve bu kalıntılarını tamamına yakınını mineralize etme potansiyeli olan aerobik ve anaerobik proseslere optimize edilmesi ile gerçek ölçekli sistemlerde uygulanabilir arıtım stratejilerin geliştirilmesi mümkün olabilmektedir.