MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MDB Fakülte Semineri

13.06.2016

Kuzey Kampüs C-Blok toplantı salonunda 13.06.2016 Pazartesi günü saat 11:00’de Tübitak’tan  Dr. Mete AKGÜN " Yeni Nesil Dizileme Verilerinde Ön Analizler” konulu bir sunuş yapacaktır.


ÖZET:

Bu konuşmada,  genomik veri analizi konusunda edinilen tecrübe ve geliştirilen yazılım araçları anlatılacaktır. Biyoenformatik genel olarak yaşam bilimlerinde hesaplamalı yöntemlerin kullanılması olarak tanımlanabilir. Özellikle insan genom projesinin tamamlanmasıyla birlikte tıbbi ve genetik çalışmaları biyoenformatik araçlar kullanmaksızın yürütmek nerdeyse imkansız hale gelmiştir. Tübitak Bilgem bünyesinde yapılan çalışmalarla Türkiye'de ilk defa insan genomu çıkarılarak biyoenformatik analizini gerçekleştirecek bir altyapı kurulmuştur.  Öncelikle genomik veri yapıları genel olarak tanıtılacak ve bu verinin hangi aşamada ne tür araçlarla analiz edildiği vurgulanacaktır. Grubumuzun geliştirdiği genom verisi analizi ve genetik hastalık çalışmalarında kullanılan yazılımlardan bahsedilecektir. Son olarak geleceğin dünyasında son derece önemli bir yeri olacak, genomik veri analizi süreçlerinde ortaya çıkan açık araştırma alanlarından bahsedilecektir.