Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

MDB Fakülte Semineri

20.06.2016

Kuzey Kampüs C-Blok toplantı salonunda 20.06.2016 Pazartesi günü saat 11:00’de İstanbul Kültür Üniversitesi'nden  Dr. Özgür POLAT "Nanoyapılı Okside İnce Filmlerin Potansiyel Fotovoltaik Uygulamaları” konulu bir sunuş yapacaktır.

ÖZET:

Günümüzde, yarı iletken ince film ve güneş enerjisi toplama ve dönüştürme cihazlarının bileşenleri olarak nanoyapılı malzeme mimarilerinin gelişimi için önemli çabalar harcanmaktadır.  Özellikle,  iyi tanımlanmış geometrik şekilli nano-yapılar, düzlemsel eklemli ince film mimarilerine karşı son derece etkin ve ekonomik açıdan uygulanabilir alternatifler olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, inorganik nanoyapıların üretimi genellikle karmaşık ve çoklu adımlı işleme teknikleri gerektirir. Bu durum büyük ölçekli üretim için oldukça sorunludur. Bu nedenle, yenilikçi hücre mimarileri ve malzeme işleme şemaları fotovoltaik (PV) cihazların büyük ölçekli entegrasyonu ve uygulamaları için son derece gereklidir. Bu çalışma, faz-ayrımlı (ayrılmış) kendiliğinden-büyüme özelliğinden faydalanarak nanoyapılı ince film güneş gözelerine yeni bir yaklaşım sunmayı hedeflemiştir. rf mıknatıslı püskürtme (sıçratma) tekniğiyle tek-basamaklı büyütme işlemi boyunca, epitaksiyel, kendiliğinden-oluşan (büyüyen), oldukça düzenli, faz-ayrımlı kompozit film matrisi ve yönlendirilmiş p-n tipi ara yüz Cu2O ve TiO2 nanopillar yapılar elde edilmiştir. Kompozit filmler yapısal olarak, çeşitli analitik araçlar vasıtasıyla, atomik çözünürlükte karakterize edildi ve soğurma ölçümleri kullanarak optik özellikleri açısından değerlendirildi. Bu çalışma basit ve uygun maliyetli optik aktif ince film mimarilerinin gelişimi için yeni bir yol açmayı hedefliyor ve ayrıca gelen ışık soğurumu ve taşıyıcı toplama için optimize edilebilir nanoyapılı hücreler kullanılarak önemli ölçüde artan fotovoltaik cihazın verimliliği için umut sunmaktadır.