MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

"Robotların Tarım ve Çevre Alanında Kullanımı"​ Çalıştayı

09.04.2018

12-14 Nisan 2018 tarihlerinde  Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak olan Türkiye Robotbilim Konferansı'nda Fakültemiz akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Haluk Bayram ve TOBB ETÜ akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Esra Kadıoğlu

"Robotların Tarım ve Çevre Alanında Kullanımı" adında bir çalıştay düzenleyecektir. 

Çalıştay tarihi: 12 Nisan, 16:30-18:30

İlgili link: http://tork2018.boun.edu.tr

Çalıştay Özeti

Robotların tarım ve çevre alanlarında kullanılması konusunda özellikle son yıllarda örnekler çoğalmaya başlamıştır. Avrupa Birliği H2020 kapsamında, bu konuya özel çağrılar açıldığını da görüyoruz. Bu çalıştayda, ilk kısımda farklı tarım alanlarında robotların nasıl çözümler ürettiklerine dair örnekler sunulacak, ve ülkemizde bu konuya giriş ile ilgili bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu kısımda, tarım alanları ile ilgili robotik yönünden ele alınabilecek problemler anlatılacaktır. Bu problemlerin çözümü ile ilgili hangi yaklaşımların uygulandığına, nasıl sonuçlar elde edildiğine değinilecektir. Örneğin, meyve bahçeleri ile tarlalar farklı senaryolar oluşturmakta, bu senaryolarda yer alan problemleri çözmek için algılayıcı, algoritma ve platform bazında farklı çözümler üretmek gerekmektedir. Tarım alanlarında çalışabilmek için platform bazında özelliklere değinilecek, halihazırda kullanılmakta olan sistemler, bu sistemlerin yetenekleri ve performansları anlatılacaktır. 
İkinci kısımda ise robotların çevre alanında kullanımı ile ilgili örnekler verilecektir. Burada yaban hayatının izlenmesinde robotik sistemlerin nasıl kullanılabileceği ele alınacaktır. Çalışma sahasının getirdiği zorluklar, buna yönelik farklı robot platformlarının kullanımı, takip amaçlı kullanılan sensör ve algoritmalar anlatılacaktır.