Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dekanın Mesajı

Sevgili öğrenci adaylarımız, 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Asya ve Avrupa’nın birleştiği nokta olan İstanbul’da kurulmuş olup alanında sahip olduğu öğretim ve araştırma imkânlarını toplumla paylaşmayı, öğrencileri temel bilimlerde ve mühendislik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip bir şekilde yetiştirmeyi planlamaktadır. 

Fakültemiz, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, İstatistik, Fizik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Kimya Bölümü olmak üzere 14 bölümden oluşmaktadır. Fakültemiz genç, dinamik ve özverili kadrosuyla misyonu doğrultusunda, hem eğitim öğretim hem de bilimsel araştırma faaliyetlerini başlatabilmek amacıyla gerekli alt yapı çalışmalarını sürdürmektedir. 

Fakültemizin amacı, öğrencilerimize uzmanlık alanlarında kapsamlı bir öğretim sağlarken bir taraftan da yaşadığı kente ve dünyaya sahip çıkan, evrensel sanat ve kültür değerlerine hâkim bir dünya vatandaşı olmanın tüm yetkinliklerini taşıyan bireyler yetiştirmektir. Ayrıca çeşitli değişim programları çerçevesinde öğrencilerin gerek ülkemizdeki gerekse yurt dışındaki farklı üniversitelerden eğitim alma fırsatı verilecektir. 

Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verecek olan fakültemiz İstanbul’da olması sebebiyle şehrin kültürel, ekonomik ve teknolojik imkânlarını da eğitim unsuru olarak kullanacaktır. Üniversitelerde bulunan araştırma potansiyelinin sanayinin gelişiminde kullanılabilmesi için, üniversiteler ve sanayi dalları arasında işbirliğinin hem lisans hem de lisansüstü eğitim düzeylerinde geliştirilmesi ülkemizin teknolojik ve endüstriyel gelişimi için bir zorunluluktur. Bu doğrultuda fakültemizde yapılacak olan araştırmaların sanayi ve teknolojiye aktarılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Fakültemiz kendi alanında ilkler arasında olabilmek hedefiyle kendisini kalite ve yeniliğe adamış bir fakültedir. Öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını içtenlikle benimsemiş olan fakültemizde AB üyelik müzakereleri çerçevesinde sürdürülen Bologna süreci doğrultusunda hazırlanan müfredat programları son gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Yenilikçi müfredat, takım çalışması ve lider yetiştirme birikimi ile eğitim verecek olan fakültemizde öğrencilerimiz yüksek düzeyde mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, dürüst ve gerçeği söyleme cesaretine sahip, evrensel düşünen, objektif, eleştiriye açık, bilimden taraf olan ve etik değerlere sahip çıkan çağdaş bilim insanları olarak yetişecektir.

Değerli öğretim üyeleri ve sevgili öğrenciler; 

Bütün bu ideal değerlere ulaşma yolunda, sizin değerli görüş, istek ve eleştirilerinizle en iyiye doğru yürüyeceğimize inanmaktayım. Bu heyecanı birlikte yaşayabilmeyi diliyorum.

Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU

Dekan