Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dekanın Mesajı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Asya ve Avrupa’nın birleştiği nokta olan İstanbul’da kurulmuş olup, alanında sahip olduğu öğretim ve araştırma imkânlarını toplumla paylaşmayı, öğrencilerini temel bilimlerde ve mühendislik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip kılarak mezun etmeyi hedeflemektedir.

Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, İstatistik, Kimya ve Mühendislik Temel Bilimleri olmak üzere 15 bölümden oluşan fakültemiz, genç, dinamik ve özverili kadrosuyla misyonu doğrultusunda, bir yandan 8 bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da bilimsel araştırma faaliyetleri ile bilim dünyasına katkı sunmaya devam etmektedir.

Kendi alanlarında yetkin olmalarını sağlayacak eğitim ve öğretimi öğrencilerine sunan fakültemiz, onları yaşadığı kente ve dünyaya karşı duyarlı, toplumla kolay iletişim kurabilen, evrensel sanat ve kültür değerlerine hâkim bir dünya vatandaşı kılmanın da çabası içerisindedir. Lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, bulunduğu şehrin kültürel, toplumsal, ekonomik ve teknolojik imkânlarını sonuna kadar kullanmaktadır. Üniversitelerde bulunan araştırma potansiyelinin sanayinin gelişiminde kullanılabilmesi için, üniversiteler ve sanayi kolları arasında işbirliğinin sağlanması ülkemizin teknolojik ve endüstriyel gelişimi için bir zorunluluktur. Bu doğrultuda fakültemizde yapılan araştırmaların sanayi ve teknolojiye aktarılması için azami gayret gösterilmektedir.

Fakültemiz kendi alanında ilkler arasında olabilmek hedefiyle kalite ve yenilik arayışını sistematik bir şekilde sürdürmektedir. Öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını içtenlikle benimsemiş olan fakültemizde uluslararası eğitim ve öğretim normları ve süreçleri doğrultusunda hazırlanan ders planları, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler ile öğrencilerimizden ve danışma kurullarından alınan geri beslemeler göz önünde bulundurularak düzenli bir şekilde güncellenmektedir. Mezunlarımızın kamu ve özel sektörün öncü kuruluşlarında hızla artan istihdamının verdiği heyecan ve motivasyonla akreditasyon hazırlıklarına da başlayan fakültemiz, yüksek düzeyde mesleki bilgi ve becerilerle donattığı öğrencilerini, takım çalışmasına yatkın, liderlik vasıflarına sahip, evrensel düşünebilen, objektif, eleştiriye açık, bilimsel ve etik değerlere sahip çıkan çağdaş bireyler olarak yetiştirdiğini en kısa sürede ulusal ve uluslararası düzeyde belgelendirebilme gayretindedir.

Değerli öğretim elemanları ve sevgili öğrenciler;

Hedeflerimize ulaşma ve onları sürdürebilme yolunda, sizlerin değerli görüş, istek ve eleştirilerinizin sunacağı katkıya canı gönülden inanıyor ve bu heyecanı birlikte yaşayabilmeyi diliyorum.