Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Misyon-Vizyon

Misyon:

Fakültemiz; yüksek kalitede verdiği mühendislik ve temel bilimler eğitimi ile profesyonel alanda rekabet edebilen, değer üreten, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, kendi alanında öğrenmeyi sürdürebilen ve iş birliğine açık mezunlar yetiştirir. Ülke ihtiyaçlarını dikkate alan farklı alanlardaki araştırmaları desteklemek ve dünya ölçeklerine taşımak temel misyonumuz olup bu kapsamda sanayi, kamu ve diğer üniversitelerle iş birliğini teşvik etmek ve gerekli altyapıyı hazırlamak. Gerek akademik personel ve gerekse mezunları arasında yenilikçilik ve girişimcilik ruhunu güçlendirmek ve bunun için gerekli ortamı sağlamak. Fakültemiz uygun öğrenme atmosferini oluşturarak mükemmeliyetçiliği, yenilikçiliği, topluma karşı sorumluluğu ve etik değerleri sürekli olarak daha üst noktalara taşımayı hedefler. Bireye saygı ve adil yaklaşım fakültemiz kültürüdür.

Vizyon:

Fakültemizi eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluklarda üst noktalara taşımaktır. Fakültemizin başarısı için öncelikli alanlarda yüksek kalitede araştırmalar yapmak, öğrenciler ve akademisyenler için cazip bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmak. Önemi kamu ve sanayi tarafından belirlenen alanlarda yaygın etkisi ve katma değeri yüksek disiplinlerarası çalışmalara odaklanmak ve bununla birlikte bireysel çalışmaları da desteklemek temel araştırma vizyonumuzdur. Eğitimde ulusal ve uluslararası arenada akredite olmak.

Değerler:

Bireye saygı ve adil yaklaşım

Oluşturacağı işbirlikleri ile sosyal sorumluluklarını yerine getirmek

Mezunlarımıza mesleki etik ve dürüstlük bilincini vermek.

Eğitim ve araştırmada uluslararası düzeyde sürekli olarak kendini geliştirmek.

Fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik.

Öğrenci merkezli eğitim.