Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tanıtım

Mühendislik ve Doğa Bilimleri, temel bilimleri kullanarak gerçek dünya problemlerine teknolojik çözümler üreten bir meslek grubudur. Teknolojik yenilikler bir toplumun kültürel zenginliklerinin, icat gücünün ve sorunların üstesinden gelme arzu ve yeteneğinin kanıtı olup toplumdan etkilenirler ve aynı zamanda o toplumu da etkilerler. Bu bağlamda, çalışma ile kazanılan, tecrübe ve uygulama ile gelişen,  merak ile tahrik olan; matematik, fizik, kimya vb. bilimleri usta bir biçimde uygulayarak, malzemeleri makine, tesisat ve cihazlara dönüştüren, ekonomik ve ölçülü bir biçimde insanlığın yararına sunan bir meslektir. Bu yönü ile mühendislik bilimin pratik kullanımlara dönüştürülmesiyle ilgilenen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji tarihi bize önceki devirlerde teknolojik gelişmelerin ve teknoloji transferinin genellikle usta-çırak ilişkisine dayanan bilgi aktarımı ve beceri kazandırma çabalarına (know-how) dayandığını göstermektedir. Günümüzde ise teknolojik gelişme, bilimsel bilgi ve mühendislik tasarımına dayanmaktadır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ülkemizde hem akademik anlamda hem de bölümleriyle ilgili endüstriyel alanlarda aranılan ve ihtiyaç duyulan bir konuma gelmeyi hedeflemektedir. Fakültemizin akademik kadrosunun, kendi araştırma alanlarında dünya literatüründe yer almış ve bilimsel yayınlarına atıf yapılmış önemli çalışmalara sahip, ufku açık, çalışmalarını Türkiye'nin gelişmesine paralel olarak sürdürmeye kararlı olan; sosyal, çevresel, etik ve hukuki boyutlar gibi farklı boyutlarını göz önünde tutan, disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışmasına önem veren elemanlardan oluşmasına gayret edilmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Kimya ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri bulunmaktadır. Fakültemizin temel hedefinde Ar-Ge çalışmaları olduğu için lisansüstü programlarına öncelik verilmektedir. Akademik alanda, sanayide ve iş çevrelerinde tercih edilir mezunlar yetiştirmek için el birliği ile çalışılacaktır. Öğrencileri çalışmalarıyla toplumun kültür değerlerine ters düşmeyen, ülkemizin çıkarlarını gaye edinen, inovasyona açık, girişimci bir yapıya kavuşturacaktır. Ayrıca, aktif öğretim stratejileri, modern eğitim teknolojileri kullanılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi ile en üst düzeyde işbirlikleri geliştirilecektir. Gelişen teknoloji ve değişen dünya ile bütünleşebilmek için her türlü modern metotlardan faydalanarak eğitimde yabancı dilin etkin kullanımını özendirilecektir. Böylece, sorgulayan, araştıran, sorumluluk alan, muhakeme eden ve öğrenime ortak olan cesaretli, atılımcı, aktif eğitimi benimseyen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
17.12.2020 Fakülte Tanıtım Kataloğu
04.08.2021 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtım Broşürü
04.08.2021 Biyomühendislik Bölümü Tanıtım Broşürü
04.08.2021 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tanıtım Broşürü
04.08.2021 Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtım Broşürü
04.08.2021 Fizik Mühendisliği Bölümü Tanıtım Broşürü
04.08.2021 İnşaat Mühendisliği Bölümü Tanıtım Broşürü
04.08.2021 Matematik Bölümü Tanıtım Broşürü
04.08.2021 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tanıtım Broşürü