MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Biyomühendislik Bölümümüzün TÜBİTAK 1001 Projesi Başarısı

03.09.2019

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Çevre Biyoteknolojisi alanında başarılı çalışmalar yürüten öğretim üyelerinin, “Süper Hızlı Membran Biyoreaktör (SHMBR) Prosesiyle Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımı ve Organik Madde Geri Kazanımıyla Enerji Tasarrufu Potansiyelinin Maksimize Edilmesi” başlıklı yenilikçi araştırma projeleri TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projeleri destek programı kapsamında başarılı bulunarak 720,000 TL hibe fonundan faydalanmaya hak kazanmıştır. Proje; Dr. Öğr. Üyesi Senem TEKSOY BAŞARAN tarafından yürütülecek olup, Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA, Doç. Dr. Özgür AKTAŞ, Dr. Işık ÇOBAN ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Seval SÖZEN projede araştırmacı olarak çalışacaklardır.

Projede; yenilikçi ileri arıtım ve filtrasyon teknolojilerinin, ülkemizde çevresel boyut ve etkileri en yüksek ve yaygın sektörlerden biri olan tekstil endüstrisine yönelik çözümler üretmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında, su, enerji ve organik madde geri-kazanımının bir arada sağlanacağı, laboratuvar ölçekli sistemin performansı araştırılacaktır. Membran biyoreaktör arıtımının sonunda test edilecek ters osmoz (RO) prosesiyle suyun geri kazanılması da su yönetimi kapsamında kritik öneme sahiptir. Projede kullanılacak gerçek atıksu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde 65 tekstil firmasının su vermekte olduğu atıksu arıtma tesisinden temin edilecektir. Elde edilecek sonuçlar ilgili organize sanayi bölgesinde uygulamaya da dönüşebilecektir. Proje süresince bursiyer olarak çalışma imkânı bulacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanacak akademik ve finansal destek ile de yeni araştırmacı ve akademisyen bilim insanlarının yetiştirilmesine önemli katkıda bulunulacaktır.