Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dekanlık Seminerlerinin İkincisi Mikrobiyal Biyoteknoloji Uygulamaları ile İlgili Gerçekleştirildi

09.11.2023

Fakültemiz Dekanlığı tarafından düzenlenen Dekanlık Seminerlerinin ikincisi Fakültemizin değerli öğretim elemanlarının katılımıyla 08 Kasım 2023 Çarşamba günü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk SARIOĞLU’nun, "Mikrobiyal Biyoteknoloji Uygulamalarının Su Kirliliği Giderimi ve Sağlık Alanlarında Potansiyel Kullanımının Giderilmesi" başlıklı bir sunumu ile gerçekleşmiştir. Hocamız sunumunda lisansüstü çalışmalarında çevresel amaçlarla uyguladığı mikrobiyal biyoteknoloji uygulamalarından kısaca bahsetmiş, sonrasında hangi motivasyon ile mikrobiyal biyoteknoloji uygulamalarını sağlık alanına taşımayı hedeflediğini açıklayarak bu kapsamda TÜBİTAK tarafından desteklenen projesinin hedeflerini izah etmiş ve birkaç aylık süre içerisinde proje çalışmalarından elde ettikleri verilerin önemli bir kısmını fakültemizin değerli hocalarıyla paylaşmıştır.