Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dekanlık Seminerlerinin Yedincisi "Evrenin Tarihi" Konusunda Gerçekleştirildi

25.12.2023

Fakültemiz Dekanlığı tarafından düzenlenen Dekanlık Seminerlerinin yedincisinde 22 Aralık 2023 Perşembe günü Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Rumeysa KİNSİZ “Kozmolojinin temel denklemleri ve prensiplerini anlamak, evrenin tarihini aydınlatmak için kullandığımız büyük gelişmeler ve erken evren tarihine kısa bir bakış ve bugünkü evrene Benchmark modeli ile bakmak”  konusunu fakültemizin değerli hocalarıyla paylaşmıştır.