Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fakültemiz Öğretim Elemanlarının Patent Başarısı

23.01.2021

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanımız Öğr. Gör. Dr. Doğay Altınel ve Biyomühendislik Bölümü öğretim elemanımız Arş. Gör. Dr. Işık Çoban’ın doktora çalışmaları sonucu yaptıkları patent başvuruları kabul edildi.

Öğretim Elemanımız Öğr. Gör. Dr. Doğay Altınel USPTO’dan Patent Aldı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanımız Öğr. Gör. Dr. Doğay Altınel’in doktora çalışmaları sonucu patent başvurusunu yaptığı “Combined Multi-Source Energy Harvesting and Communication Management System” isimli buluşu ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından patent almaya uygun bulundu ve patenti tescillendi.

Günümüzde kullanılmaya başlanan ve giderek daha fazla alanda kullanılacak olan Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları yakın gelecekte hayatımızda önemli yer tutacaktır. Bu kapsamda, patent konusu sistem kablosuz cihazlara ortak bir enerji hasatlama ve haberleşme yönetim çözümü sunmaktadır. Bu akıllı sistemde, çevredeki farklı kaynaklardan elde edilen enerji, haberleşme amacıyla yönetim stratejisine uygun olarak kullanılmaktadır. Böylece, pil değiştirme ihtiyacı azaltılarak operasyonel kolaylık, maliyet avantajı ve çevresel fayda sağlanmakta, haberleşme talebine göre optimum enerji kullanımı ile performans arttırılmakta, cihazların enerji kesintisi önlenerek sürdürülebilir bir ağ yapısı elde edilmesi mümkün hale getirilmektedir.

Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

Öğretim Elemanımız Arş. Gör. Dr. Işık Çoban’ın Patenti Kabul Edildi

Patentin konusu, sıvı besi ortamı kullanılan karıştırmasız biyoreaktör koşullarında (statik sıvı kültür) ve ayrıca katı kültür fermantasyonu ile fungal kaynaklı mikrobiyal biyokütle ve ürünlerin üretimi ve ardı sıra bu biyokütle ve/veya ürünün kurutularak formüle edilmeye hazır hale getirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış çok amaçlı entegre tepsili biyoreaktör sistemidir.

Fungal yolla biyokütle ya da biyolojik ürün üretimlerinde çoğunlukla derin kültür fermentasyonu ile sıvı ortamda üretimler gerçekleştirilmektedir, ancak bu üretimler sonunda elde edilen biyokütleyi ve/veya ürünü sıvı ortamdan ayırıp toz ürün haline getirmek için uygulanması gerekli olan filtrasyon ya da santrifügasyon işlemlerinin arkasından bir kurutma işlemi gerekmesi nedeniyle ilave kurutucu ekipman kullanımı ve buna bağlı olarak ek yatırım maliyeti gerekmektedir.

Statik sıvı kültür, derin kültür fermentasyonu ile gerçekleştirilen üretimlerin maliyetini azaltmak için kullanılabilen potansiyel alternatif bir üretim yöntemidir.

Bu buluş sayesinde biyoreaktörde statik sıvı kültürde ve katı kültürde fungus biyokütlesinin ve/veya fungal kaynaklı ürünlerin üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca üretim sonunda son ürün eldesi için gereken kurutma işlemi de yine entegre biyoreaktör sistemi içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede ilave kurutucu ekipman kullanımı gerekmeksizin elde edilen ürün aynı cihazda kurutularak son ürün haline getirilebilmektedir.

Biyomühendislik Bölümü öğretim elemanımız Arş. Gör. Dr. Işık Çoban’ın doktorası sırasında yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği patenti nedeniyle kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.