Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

"Kuantum Renk Dinamiğinde Ekzotik Hadronların Özellikleri" Konulu Seminer Verildi

18.12.2023

Fakültemiz Dekanlığı tarafından düzenlenen Dekanlık Seminerlerinin altıncısında 14 Aralık 2023 Perşembe günü Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Hayriye SUNDU PAMUK, "Standart modelde kuark modele göre standart hadronlar mezon ve hadronlardan oluşmaktadır. Ancak kuark model farklı kuark ve gluonlardan oluşan hadronların varlığını yasaklamamaktadır. Dört kuark ve fazla kuark ve gluon kombinasyonlarından oluşan bu hadronlara ekzotik hadronlar adı verilir.  Dörtkuarklı, beşkuarklı, altıluarklı ve kuark-gluon yapıları bunlara örnek olarak verilebilir. Ekzotik hadronları incelemek için pertürbative olmayan yöntemlere ihtiyaç vardır. Pertürbative olmayan yöntemlerden en güçlü ve güvenilir olan Kuantum Renk Dinamiği (KRD) Toplam Kurallarıdır. Ekzotik Hadronlar KRD Toplam Kurallarında  incelenmiştir” şeklindeki bilgilerini fakültemizin değerli hocalarıyla paylaşmıştır.