Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hocamız Prof. Dr. Turgay Çakmak Çalışmaları ile Ulusal Medyada

08.05.2020

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyemiz Prof.Dr. Turgay ÇAKMAK, TÜBİTAK KUTUP-1001 çağrısı kapsamında desteklenen ve yürütücüsü olduğu “Horseshoe adasının kıyısal mikroalg ve siyanobakteri çeşitliliğinin belirlenmesi, kültür koleksiyonu oluşturulması ve kültüre alınan türlerin genel biyoteknolojik özelliklerinin değerlendirilmesi” isimli araştırma projesini başlatmak için 9 Şubat-8 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen IV. Ulusal Antarktik Bilim Seferine (TAE-IV) katılarak ülkemizin ilk kalıcı bilimsel araştırma üssünün kurulması planlanan Horseshoe adası ve civarında mikroalg örnekleri toplamıştır.

Üniversitemize taşıdığı örnekleri saflaştırarak kültüre almayı başarmış ve kültüre alınan mikroalglerin özellikle ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılabilme potansiyellerinin değerlendirilmesi çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile yürütecek olan öğretim üyemizin bu konudaki çalışmaları ulusal medyada da ilgi görmüştür.  

On yılı aşkın süredir ülkemizde denizel ve karasal ekosistemin yanında volkanik göller, sıcak su kaynakları ve tuzlu-bazik-sodalı göller gibi ekstrem ortamlardan saflaştırarak kültüre aldığı türlerin yanında şimdi de Antarktik bölgeden izole ettiği mikroskobik su yosunlarının da içinde bulunduğu nitelikli bir mikroalg kültür koleksiyonunu ülkemize kazandıran Prof.Dr. Turgay ÇAKMAK ziraatten atık su arıtımına, enerji sektöründen ilaç, gıda ve kozmetik sanayisine kadar geniş kullanım alanı bulan mikroalglerin ülkemiz ekonomisine kazandırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğretim üyemizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.