Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

“Mülakat Robotu PATRON ve Tasarım Özellikleri”  Başlıklı Seminer Verildi

29.12.2023

Fakültemiz Dekanlığı tarafından düzenlenen Dekanlık Seminerlerinin sekizincisinde 28 Aralık 2023 Perşembe günü Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Fikret Korhan TURAN “Mülakat Robotu PATRON ve Tasarım Özellikleri”  başlıklı sunumunda, ticarileşme sürecinde insan kaynakları yönetimindeki mevcut uygulamalara ne gibi yenilikler getirmeyi planladıklarını, bu bağlamda da PATRON’un kullanıcı arayüzleri ile aday profilleme ve optimal işe yerleştirme modüllerinin hangi işlevsel niteliklere sahip olduğunu anlattı.