Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Öğrencilerimizin Gurur Veren Başarısı

04.05.2021

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr.  Öğr. Üyesi Haluk Bayram ve 2, 3 ve 4. sınıf EEM öğrencilerinin proje başvuruları "TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı"ndan kabul almıştır. Projeler, Saha Robotiği Laboratuvarı’nda yürütülmektedir.

Öğrencilerimizi ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

  • Orman Envanteri Oluşturulmasına Destek için Düşük Maliyetli Sabit Kanatlı İHA Tasarım ve Gerçeklenmesi

Ahmet Buğra Büyükarslan, Umut Dumandağ

Proje kapsamında, düşük maliyetli sabit kanatlı İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) mekanik, elektronik ve yazılım tasarım ve gerçeklemesi yapılacaktır. İHA, belirlenen bölgelerin havadan fotoğraflanmasını yaparak, orman envanteri oluşturulmasına destek olacaktır. İHA’nın Gazebo ortamında simülasyon modeli oluşturulacaktır. Saha deneyleri ile sistem performansı test edilecektir.

  • Orman-İçi Otonom Uçuş ve Otomatik Orman Envanteri Oluşturulması

Ferdi Dumandağ, Ebrar Şahin

Projede düşük maliyetli, gerçek zamanlı, algıla-kaçın özelliğine sahip, orman içinde otonom navigasyon yapabilen ve envanter için faydalı bilgi toplayabilen çok-rotorlu İHA gerçeklenmesi amaçlanmıştır. İHA, otonom hareketinde derin öğrenme tekniği uygulamalarıyla pratiklik kazanacak, algılayıcı tümleştirme işlemi ile elde edilen faydalı bilgilerin doğruluğu artırılacaktır.

  • Ormanlık Alanda İnsansız Hava Araçlarının Risk-farkında Otonom İnişi

Derya Kara

Çoklu-rotorlu İHA’ların karmaşık ortamlara inişlerinde çevre şartları nedeniyle zorluklarla karşılaşılmaktadır. Özellikle askeri operasyonlarda kullanılacak teçhizatların, afet ya da acil yardım gerektiren diğer durumlarda tıbbi yardımların ya da kişisel kargoların taşınma ve teslim edilme sürecinde zarar görmemesi gerekir. Projede, İHA’nın çevredeki risk faktörlerini dikkate alarak hareket/iniş planlamasını yapacak yaklaşım geliştirilecektir.

  • Su Kalitesi Takibi için Otonom Suüstü Robotun Tasarımı ve Gerçeklemesi

Fukran Sarıyıldız, Denizhan Aras

Projede düşük maliyetli insansız suüstü otonom robotun elektronik ve yazılım tasarım ve gerçeklemesi hedeflemektedir. Robot, kendisine atanan görevleri otonom olarak yerine getirebilecektir. Görevler, geliştirilecek yer istasyonu yazılımı tarafından eş zamanlı olarak takip edilecektir. Ayrıca suüstü otonom robot, yaptığı ölçümler sonucunda su kalitesi haritalandırması yapacaktır.