Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Öğrencimiz ve Öğretim Üyemizin Tez Çalışması TÜBİTAK Tarafından Destek Almaya Hak Kazandı

08.04.2022

Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi M. Koray Yılmaz’ın, Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Haluk Bayram’ın danışmanlığında yaptığı “Hareketli Hedeflerin Hava Robotu ile Takibi” başlıklı yüksek lisans tez çalışması TÜBİTAK tarafından 2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı’ndan destek almaya hak kazanmıştır.

Proje çerçevesinde üzerinde bir radyo vericisi bulunan hareketli bir hedefin anlık konumunun tespiti ve takibi hedeflenmiştir. Bahsedilen hedef önceden belirli herhangi bir yörünge ve hızı takip etmemektedir. Tez konusu yaklaşımda Parçacık Filtresi kullanılmış olup, geliştirilen yaklaşım, simülasyon ortamında ve saha deneylerinde test edilmiştir. Bunun için saha deneylerinde kullanılmak üzere döner kanatlı bir hava robotu tasarlanıp, üretilmiştir.

BİLTAM Saha Robotiği Laboratuvarı’nda yürütülen tez çalışması, Ocak 2022 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır. Tez çıktılardan elde edilen yayın, uluslararası bir robotik dergisinde hakem değerlendirme aşamasındadır.

Öğrencimizi ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.