MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Öğretim Elemanımız Arş. Gör. Dr. Işık ÇOBAN’ ın Patenti Kabul Edildi

11.09.2018

Patentin konusu, sıvı besi ortamı kullanılan karıştırmasız biyoreaktör koşullarında(statik sıvı kültür) ve ayrıca katı kültür fermantasyonu ile fungal kaynaklı mikrobiyal biyokütle ve ürünlerin üretimi ve ardı sıra bu biyokütle ve/veya ürünün kurutularak formüle edilmeye hazır hale getirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış çok amaçlı entegre tepsili biyoreaktör sistemidir.

Fungal yolla biyokütle ya da biyolojik ürün üretimlerinde çoğunlukla derin kültür fermentasyonu ile sıvı ortamda üretimler gerçekleştirilmektedir, ancak bu üretimler sonunda elde edilen biyokütleyi ve/veya ürünü sıvı ortamdan ayırıp toz ürün haline getirmek için uygulanması gerekli olan filtrasyon ya da santrifügasyon işlemlerinin arkasından bir kurutma işlemi gerekmesi nedeniyle ilave kurutucu ekipman kullanımı ve buna bağlı olarak ek yatırım maliyeti gerekmektedir.

Statik sıvı kültür, derin kültür fermentasyonu ile gerçekleştirilen üretimlerin maliyetini azaltmak için kullanılabilen potansiyel alternatif bir üretim yöntemidir.

Bu buluş sayesinde biyoreaktörde statik sıvı kültürde ve katı kültürde fungus biyokütlesinin ve/veya fungal kaynaklı ürünlerin üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca üretim sonunda son ürün eldesi için gereken kurutma işlemi de yine entegre biyoreaktör sistemi içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede ilave kurutucu ekipman kullanımı gerekmeksizin elde edilen ürün aynı cihazda kurutularak son ürün haline getirilebilmektedir.

Biyomühendislik Bölümü öğretim elemanımız Arş. Gör. Dr. Işık ÇOBAN’ın doktorası sırasında yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği patenti nedeniyle kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.