Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyelerimizin TÜBİTAK Projesi Başarılı Bulunarak Hibe Fonundan Faydalanmaya Hak Kazandı

29.11.2021

Fakültemiz öğretim üyelerinin görev aldığı “Etmen Tabanlı Üretim Sistemleri Simülasyon Aracı” başlıklı projesi 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında başarılı bulunarak hibe fonundan faydalanmaya hak kazanmıştır. Projede Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. M. Fatih HOCAOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Güngör ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GENÇ, görev alacaklardır.

EtSiS (Etmen tabanlı Simülasyon Sistemi) tabanlı olarak geliştirilecek olan ve mevcut/tasarlanan bir üretim sisteminin etmen tabanlı olarak modellenmesini ve işletimini gerçek sistemlerle etkileşimli olarak gerçekleştirip, analiz edilmesine imkân verecek bir üretim sistemi simülasyon model kütüphanesi Endüstri 4.0 isterleri de dikkate alınarak geliştirilecektir. Etmen tabanlı modelleme iki başlık altında ele alınmıştır. İlki, sistemdeki varlıkların etmen mimarisi ile tasarlanarak esnek bir mühendislik ürünü geliştirmek, ikincisi ise, modellenen sistemde varlıkların, prosedürel işletimi yerine, otonom davranışlarına imkân vermek ve parallelleştirilmiş, gerçek sistemlerle etkileşimli, dinamik planlama yürütebilen bir simülasyon model kütüphanesi geliştirmektir. Zeki karar yeteneklerinin modellenmesinde kararlar tanımlı kriterlere, algoritmalara ve mantıksal önerme yapılarına dayalı olarak geliştirilecektir. Benzetim sürecinde hesaplanan kriterlere göre senaryo tasarımlarının dinamik olarak yönetilecek ve senaryo benzetimi yapılan sistemin tanımlı amacına ulaştıracak şekilde amaç güdümlü olarak değiştirilebilecektir.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.