Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Erkan Şahinkaya’nın MedInCircle Uluslararası Projesi Kabul Edildi

29.11.2023

Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Şahinkaya ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Alper Bayraktar’ın ortak olarak yer aldığı çok ortaklı uluslararası projelerin desteklendiği Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon için Ortaklık (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA)  Programı kapsamındaki “Su, Besin ve Biyolojik Kaynakların Entegre ve Döngüsel Yönetimi Yoluyla Akdeniz Tarım-Gıda Zincirinin Geleceğe Hazır Hale Getirilmesi (MedInCircle)” başlıklı projeleri kabul edildi.

MedInCircle projesi su, besin maddeleri ve biyolojik kaynakların döngüsel yönetimini daha sürdürülebilir ve esnek bir tarımsal gıda zincirine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. İklim değişikliği, su kıtlığı ve gıda güvensizliği gibi küresel dinamiklerin çok ciddi sonuçlara yol açabileceği düşünülmektedir. Tarım-gıda sektörü özellikle bu tür olumsuzluklara maruz kaldığından acilen yenilikçi ve eko-verimli çözümlerin uygulanması gerekmektedir. Daha spesifik olarak MedInCircle; su, atık su ve katı atıkların yerinde arıtılmasını, geri kazanılmasını ve değerlendirilmesini hedefleyen modüler bir teknolojik platformunun geliştirilmesini amaçlamaktadır. Projede İtalya, Fransa ve Mısır’dan araştırma grupları yer almakta olup uluslararası bir araştırma grubuyla çalışmalar yürütülecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, akademisyenimizi ve ekip arkadaşlarını tebrik eder, “TÜBİTAK, Çoklu İş birliği Destek Programları, PRİMA Çağrısı” tarafından desteklenen projelerinde başarılar dileriz.