Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Öğretim üyemiz TÜBİTAK 2237-A destekli etkinliğe katılmıştır

20.02.2024

Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Buğrayhan BİÇKİCİ, 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen ve TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından desteklenen "Arazi Çeşitliliğinin Entropi Temelli Algoritmalar ile Hesaplanması ve Haritalanması" isimli bilimsel etkinliğe katılmıştır.