Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyemizin Projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Projesi Kapsamında Kabul Aldı

12.10.2021

Fakültemiz Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Rüya YEĞİN ŞEN hocamız “Yarı-Riemannsal uzay formlarında 2-korunumlu Paralel Normalize Ortalama Eğrilik Vektörüne Sahip Altmanifoldlar” başlıklı araştırma projesi ile TUBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Projesi kapsamında kabul almıştır.

Projede, Yarı-Riemann uzay formlarında 2-korunumlu PNMCV alt manifoldların bazı geometrik özelliklerinin anlaşılması hedeflenmektedir. Riemann ve Yarı-Riemann uzaylarında paralel ortalama eğrilik vektörüne sahip yüzeyler diferansiyel geometri ve fizik de önemli yüzeyler sınıfıdır.  Bu yüzden bu konuların çalışılması projeyi ilginç hale getirmektedir.

Proje değerli hocamız tarafından yürütülecek olup İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nurettin Cenk TURGAY projede araştırmacı olarak görev alacaktır.

Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.