Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Rektör Hocamız Fakültemizde

02.03.2020

13.02.2020 Perşembe günü Rektör Hocamız Sayın Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, Rektör Yardımcılarımız Sayın Prof. Dr Yaşar BÜLBÜL, Sayın Prof. Dr. Fatih SARIOĞLU,  BİLTAM Müdürümüz, Fakültemiz Bölüm Başkanlarının , Dekan ve Dekan  Yardımcı Hocalarımızın değerli katılımları ile Fakültemizde bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Fakültemizin ve Üniversitemizin mevcut durumu, gelecek planları ve her bir Bölümüzün önümüzdeki 10-15 yıl içerisindeki inovatif ve sürdürülebilir gelişimleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.