Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

"Sosyal Ağ Analizi ve Virüs Tanıma Sistemleri için Graf Madenciliği" Konulu Seminer Verildi

10.11.2023

Fakültemiz Dekanlığı tarafından düzenlenen Dekanlık Seminerlerinin üçüncüsü Fakültemizin değerli öğretim elemanlarının katılımıyla 09 Kasım 2023 Perşembe günü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Arzu KAKIŞIM’ın, "Sosyal ağ analizi ve virüs tanıma sistemleri için graf madenciliği ve makine öğrenmesi yaklaşımları" başlıklı bir sunumu ile gerçekleşmiştir. Hocamız sunumunda graf madenciliği ve graf gömüleme yaklaşımları makine öğrenmesi ve derin öğrenme metodları ile birlikte kurgulanarak, sosyal ağ analizi, kötülcül yazılım (malware) tespiti olmak üzere birçok farklı problem için oldukça başarılı çözümler üretebilmektedir. Doğal bir graf yapısına sahip sosyal ağlarda, grafın yanısıra birden fazla kaynaktan gelen heterojen bir veri yapısıda bulunmaktadır. Orjinal graf ile heterojen bilginin nasıl uygun şekilde birleştirileceği konusu hala en önemli problemlerden biridir. Kötücül yazılım tespitinde ise çalıştırılabilir dosyaya ait operasyon ve uygulama arayüzü komutları sıklıkla graf yapısı ile temsil edilmekte, ve graf tabanlı yaklaşımlar ile şüpheli ayırıcı örüntülerin tespiti hedeflenmektedir. Bu durumda, geliştirilen yeni graf tabanlı algoritmalar ve derin öğrenme mimarileri, kötücül yazılım tespiti problemi için de yeni çözümler sunmaya olanak tanımasını fakültemizin değerli hocalarıyla paylaşmıştır.