MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

T.C. ÇŞB’nın Adına Yürütülen ve Üniversitemizin de Yer Aldığı MEMKON Projesi Tamamlanmıştır

16.07.2018

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Adına Yürütülen ve Üniversitemizin de Yer Aldığı MEMKON Projesi Tamamlanmıştır

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erkan Şahinkaya’nın araştırmacı olduğu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün sahibi olduğu ‘Atıksu Geri Kazanımında Membran Uygulamaları için Konsantre Akım Yönetim Modeli ve Mevzuat Uygulama Metodolojisi Geliştirilmesi (MEMKON) Projesi’ tamamlanmıştır. MEMKON projesi; Gebze Teknik Üniversitesi (yürütücü kurum), İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi ortaklığında yürütülmüştür. Proje ile atıksu geri kazanımında yaygın olarak kullanılmaya başlanan membran teknolojilerinden kaynaklanan konsantre akımlarının ekonomik bir biçimde bertarafı/arıtımı ve yönetimine ilişkin ülkemize özgü uygulanabilir bir model oluşturulmuş, ulusal mevzuatın ve kurumsal kapasitenin bu doğrultuda geliştirilmesi hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlar 12.07.2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen bir çalıştay ile duyurulmuş ve bir el kitabı hazırlanarak paylaşılmıştır.