Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiKoordinatörler

Doç. Dr.  Nagehan ERSOY TUNALI

Değişim Programları (Erasmus/Farabi/Mevlana) Koordinatörü

Doç. Dr. Nagehan ERSOY TUNALI

E-Posta: nagehan.ersoy@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 2803333

Dr. Öğr. Üyesi Evren ÖZGÜR

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Evren ÖZGÜR

E-Posta: evren.ozgur@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162803401 ()

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRKAN GÖLCÜK

Akreditasyon İşlemleri Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRKAN GÖLCÜK

E-Posta: filiz.gurkan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162803404 ()

Dr. Öğr. Üyesi Elif CESUR

Kariyer Geliştirme Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Elif CESUR

E-Posta: elif.karakaya@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162804034 ()

Dr. Öğr. Üyesi Songül YAŞAR YILDIZ

Tanıtım Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Songül YAŞAR YILDIZ

E-Posta: songul.yildiz@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162804205 ()

Dr. Öğr. Üyesi Evren ÖZGÜR

Öğretim ve Sınav Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Evren ÖZGÜR

E-Posta: evren.ozgur@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162803401 ()

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRKAN GÖLCÜK

Öğretim ve Sınav Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRKAN GÖLCÜK

E-Posta: filiz.gurkan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162803404 ()

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRKAN GÖLCÜK

UZEM Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRKAN GÖLCÜK

E-Posta: filiz.gurkan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162803404 ()

Arş. Gör.  Aliye BULUT

UZEM Koordinatörü

Arş. Gör. Aliye BULUT

E-Posta: aliye.bulut@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162804037 ()

Arş. Gör. Dr.  Kaan ERDEM

UZEM Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Kaan ERDEM

E-Posta: kaan.erdem@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162802355 ()

Arş. Gör.  Şule Nur SARGIN

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Şule Nur SARGIN

E-Posta: sulenur.sargin@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 2803333

Arş. Gör.  Hilal ERİSEV

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Hilal ERİSEV

E-Posta: hilal.erisev@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 2803333

Arş. Gör.  Umur KURİŞ

Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Umur KURİŞ

E-Posta: umur.kuris@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162804208 (4208)